Energimærkning af ejerboliger og andelsboliger

Pris for energimærkning

Erhvervs- og Byggestyrelsen regulerer priserne for energimærkning af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og stuehuse. Der er således defineret nogle øvre grænser for honorarer for udarbejdelse af energimærkninger.

Der er kun begrænsning i pris for energimærkning, for følgende typer bygninger:

  • Række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne
  • Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne
  • Stuehuse til landbrugsejendom
  • Fritliggende enfamiliehuse
  • Sommerhuse

Grænser for priser på energimærkning

Følgende maksimal pris for energimærkning er gældende fra 1. januar 2010:

  • 5.436 kr. inkl. moms for bygninger på under 100 kvm.
  • 5.980 kr. inkl. moms for bygninger på 100 - 199 kvm.
  • 6.522 kr. inkl. moms for bygninger på 200 - 299 kvm.

Der er derudover defineret nogle særlige omstændigheder hvor den maksimale pris for et energimærke skal justeres yderligere. Dette kan du evt. læse mere om på erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside.

Forespørg pris hos byggesagkyndig

Ovenfor er gennemgået de lovgivningsmæssige regulerede maksimale priser. For at indhente en reel pris på udarbejdelse af et energimærke, kan du klikke nedenfor:

 » Gå til Danske Bygningssagkyndige