energimærkning.dk
En del af Danske Bygningssagkyndige

Pris for energimærkning

Erhvervs- og Byggestyrelsen regulerer priserne for energimærkning af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og stuehuse. Der er således defineret nogle øvre grænser for honorarer for udarbejdelse af energimærkninger.

Der er kun begrænsning i pris for energimærkning, for følgende typer bygninger:

  • Række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne
  • Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne
  • Stuehuse til landbrugsejendom
  • Fritliggende enfamiliehuse

Bliv kontaktet af vores folk

Grænser for priser på energimærkning

Følgende maksimal pris for energimærkning er gældende fra 1. januar 2010:

  • 6.113 kr. inkl. moms for bygninger på under 100 kvm.
  • 6.726 kr. inkl. moms for bygninger på 100 - 199 kvm.
  • 7.336 kr. inkl. moms for bygninger på 200 - 299 kvm.
  • 1.106 for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang.

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Der er derudover defineret nogle særlige omstændigheder hvor den maksimale pris for et energimærke skal justeres yderligere. Dette kan du evt. læse mere om på erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside.

Bygninger større end 299 kvm

Ved bygninger over 299 kvm er der ikke nogen rammer for priserne. Dette skal aftales direkte med den bygningssagkyndige/energikonsulenten.

Forespørg pris hos byggesagkyndig

Ovenfor er gennemgået de lovgivningsmæssige regulerede maksimale priser. For at indhente en reel pris på udarbejdelse af et energimærke, kan du udfylde kontaktformularen.

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af lokale og erfarne byggesagkyndige.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi har byggesagkyndige i hele landet

Indtast dit postnr så sætter vi dig i kontakt med vores lokale folk.

danmark